EAFIs i Agents Financers: En quins actius hauríem d’invertir? És temps d’emergents?

Seguir llegint:
http://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/2997865-eafis-agentes-financieros-que-activos-deberiamos-invertir-tiempo-emergentes