El nostre company Miguel Casas analitza la situació del mercat i de com impacta les variables de renda fixa.

http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/videos/liquidez-alternativa-para-reducir-volatilidad-esperar-surjan-mas-274869?utm_source=twitter&utm_medium=social_media&utm_campaign=contenidos