BlackRock logo webEn aquesta ocasió, L’Álvaro Cabeza, vice-president de BlackRock per a Iberia, ha estat el nostre invitat per al “Inspira” d’ahir. BlackRock és una gestora independent (no pertany a ningún grup bancari) amb seu als EEUU i Regne Unit, amb el major volum sota gestió del seu sector: més de 5 billons de dólars a finals de l’any passat. Amb el suggeridor titol: “Big Data”, l’Álvaro ens va anar introduint el seu significat i possibilitats. Va definir el Big Data com l’anàlisis de grans quantitats d’informació que la “petjada digital” del comportament humà va deixant en xarxes socials, premsa, consultes a internet, despeses en targetes, preferencies en el ocio, etc. A través de l’anàlisi d’aquestes dades es poden establir prediccions i patrons de comportament.

Ens va explicar amb exemples com es ve utilitzant aquesta eina en la lluita contra el crim, per a preveure resultats electorals o per a influir de manera més eficient en campanyes electorales com la última dels Estats Units. Ja en el terreny econòmic, ens va parlar de l’aplicació com a mesurador adelantat de consum, l’anàlisis de publicació de resultats de companyies cotitzades o com a eines de contrast per a corroborar la activitat econòmica a China. En qualsevol cas, Big Data, no reemplaça la gestió “humana”, però sí es converteix en una clara avantatge competitiva.

Al llarg de la conferència els assistents van poder anar preguntant i aclarin els dubtes que van anar sorgint.